Egenskaper hos ArrayList

Vilka egenskaper finns hos ArrayList i Java, det vill säga hur arbetar vi med dom, hur kan man sätta in och ta ut element samt hur kan man avläsa elementens värden. 

Java har ett par inbyggda kommandon i standardklassen (containerklassen)

 • Dessa används bland annat för att ta bort, lägga till, modifiera eller läsa av värden i en lista
 • Det är samma kommandon för ArrayList som för List, förutom namnet på paketet vi importerar
 • Om vi väljer att arbeta med ArrayList så behöver vi först importera paketet java.util.ArrayList

Vi kan sedan skapa en lista med Integers som inte kommer att innehålla några element till en början.

import java.util.ArrayList; 

ArrayList <Integer> listEx = new ArrayList<Integer>();

Lägga till eller ta bort element

För att lägga till ett element, som vi kallar X, längst bak i listan använder vi den inbyggda metoden

listEx.add(X);

Vi får då resultatet (vi benämner den sista platsen i listan med index: n).

På liknande sätt, för att lägga till ett element, som vi kallar X, på en specifik plats i vår ArrayList så skriver vi helt enkelt. Med andra ord, i add funktionen så säger vi först vilken plats i listan, och sedan vad vi ska stoppa på den platsen.

listEx.add(Z,X);

Som kommer resultera i

Slutligen, vill vi ta bort ett element från vår lista så använder vi metoden remove och anger vilket index i listan det är vi vill ta bort, i det här fallet index Z.

listEx.remove(Z);

Läsa av och modifiera element

listEx.get(Z); 
// Resultatet blir elementet på plats nr Z i listan

listEx.set(Z,X);
// Ersätter elementet på plats Z i listan med X

Fler användbara egenskaper för ArrayList i Java

Storlek på en arraylist

För att få storleken på arraylisten anger man:

listEx.size(); // Ger antalet element i listan

Index av ett specifikt värde i en arraylist

Med metoden indexOf kan man returnera det index där ett givet värde finns:

// Returnerar index av första förekomsten av elementet X, ifall X inte finns i listan så returneras -1
listEx.indexOf(X);

Gå igenom en ArrayList i Java

Om vi vill gå igenom en lista från början till slut för att t.ex. summera ihop elementen i listan eller kanske för att skriva ut elementen så gör vi det på samma sätt som för ett fält, vi kan använda en for-loop. 

int total = 0; // För att kunna summera ihop värdena

for (int i = 0; i < listEx.size(); i++) {

  total = total + listEx.get(i);   // Räkna ihop totalen

  System.out.println(listEx.get(i)); // Skriva ut varje element

}

Viktigt att notera att vi skriver listEx.size()för att få längden på listan. När vi arbetade med fält så använde vi fältnamnet.lenght för att längden av fältet.  

För en sammanställning av alla metoderna som finns tillgängliga för ArrayList se Oracle hemsida 

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!