Inledning – Klasser och objekt

Klasser och objekt är en av de viktigaste områdena att ha koll på i programmering. Klasser och objekt är byggstenarna i större program som gör att du kan programmera bra modeller av verkligheten. 

Vad är klasser och objekt i Java? Och vad är skillnaden?

Klasser och objekt utgör grunden när man programmerar stora program. I kommande kapitel går vi igenom skillnaden mellan klasser och objekt och varför det är viktigt att hålla isär begreppen. Men först tar vi en introduktion till varför vi behöver behärska programmering med klasser och objekt.

Okej, så klasser och objekt är viktigt. Men varför?

Programmering handlar om att kunna skapa en modell av verkligheten. Ett program är i själva verket flera små byggstenar (objekt) som tillsammans bygger upp stora program. Det är detta som kallas objektorienterad programmering, att ett program består av flera objekt som samverkar med varandra för att lösa en uppgift.

Ett program är i själva verket flera små byggstenar (objekt) som tillsammans bygger upp stora program.

Man säger att man vill ha en viss typ av abstraktion i programmering. Man vill inte koda någonting som gör lika dant någon annanstans. Därför skapar man klasser och objekt. Idéen är att varje klass ska sköta sin del av programmet och vara helt oberoende av varandra.

Men vad är egentligen skillnaden på en klass och ett objekt?

Många tycker det är krångligt att förstå skillnaden mellan en klass och ett objekt. Därför ska vi i kommande kapitel gå igenom i detalj vad klasser och objekt är och hur man skapar dessa. Men i grova drag är skillnaden:

Klasser: bestämmer vilka egenskaper (metoder) och attribut (kännetecken)ett objekt ska ha.

Objekt: består av informationen som beskriver egenskaperna och attributen som är specificerade i klassen.

Vi tar ett exempel!

Tänk dig att vi ska programmera en katt, en klass katt. En katt har vissa egenskaper, exempelvis att kunna klösa eller springa. En katt har även vissa attribut, exempelvis ett namn och en färg. I detta exempel har alltså klassen katt två metoder: klösa och springa. Den har även två attribut (states): namn och färg.

Vi har nu en mall av en katt. Från denna mall kan vi skapa flera katter, det vill säga objekt av klassen katt. Man säger att man skapar en instans av klassen katt. Ena katten kanske heter Findus och är svart. Den andra katten kanske heter Tom och är vit. Vi har alltså två objekt av klassen katt. Ena objektet heter Findus och den andra heter Tom, men båda objekten har egenskapen att klösa och springa. Båda är ju katter!

Representation av hur klasser och objekt i Java bygger på varandra
Representation av hur klasser och objekt i Java bygger på varandra

Inledning till klasser och objekt – Sammanfattning

Nu har vi en inledning till klasser och objekt och varför dessa är viktiga. Klasser och objekt är:

  • Grunden för objektorienterad programmering.
  • Ger en modell av verkligheten.
  • Varje objekt är en byggsten i större program.
  • Klassen är en mall över hur objektet ser ut och beskriver vilka egenskaper och attribut objektet kan ha.

I nästkommande avsnitt går vi igenom i detalj hur man skapar klasser och objekt och vad man bör tänka på!

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!