Introduktion till Java: Allt du behöver veta om programmering i Java


Nyckelord: Programmering i Java, JVM, Kompilator, JDK, Java

Lär dig programmera Java på codebean.se!

Programmering i Java är en bra start om man vill lära sig programmering. Java är plattformsoberoende, objekt-orienterat, enkelt och överskådligt. Java är ett av världens mest populära programmeringsspråk. Denna artikel lär dig som nybörjare vad programmering i Java innebär.

Har du stött på ordet Java? Eller är du nyfiken på hur man lär sig programmera? Undrar du vad man kan koda i Java och hur man kommer igång? Perfekt! Detta är första artikeln i vår serie om programmering i Java. Vi går igenom det mest basala om allt du behöver veta om programmering i Java.

Detta introduktionskapitel täcker följande artiklar:

Detta är första kapitlet i vår serie om Java. Om du vill se alla våra kapitel kan du gå till vår startsida för Java

Längst ner på varje sida finns det framåt- och bakåtpilar så att du enkelt kan navigera dig till nästa avsnitt och kapitel. Betygsätt gärna varje avsnitt och lämna feedback då det hjälper oss att fortsätta utveckla och förbättra sidan. Nu kör vi!

Vad är programmering?

Programmering är ett sätt att förklara för datorn vad man vill att den ska göra. Man kan tänka sig programmering som instruktioner till datorn som anger exakt vad den ska göra. Dessa instruktioner skrivs i olika programmeringsspråk där varje språk har sina fördelar och nackdelar och därför passar bäst till olika användningsområden. Till exempel, ett programmeringsspråk kanske lämpar sig bäst när man programmerar hemsidor, medans ett annat språk passar bättre när man programmerar en app till mobilen. Programmeringsspråken har helt enkelt för- och nackdelar beroende på vad du ska koda.

Vad är programmering i Java?

Java är ett programmeringsspråk som skapades i mitten av 90-talet. Med Java kan man programmera allt från mobilapplikationer till tunga robotar i industrin. Programmering i Java har funnit sin populäritet i att det är plattformsoberoende, objekt-orienterat och enkelt att använda. Enligt de välkända indexen PYPL från Github och Tiobe så är Java idag ett av de mest populära programmeringsspråken och ett av de vanligaste språken man börjar med när man lär sig att programmera. Sammanfattningsvis kan man säga att Java är:

  • Ett av världens mest populära programmeringsspråk.
  • Plattformsoberoende, objekt-orienterat och enkelt att använda.
  • Kan användas för att programmera allt från appar till robotar.

Varför Java?

Faktum är att det finns flera hundratals olika programmeringsspråk, exempelvis listar wikipedia över 700 olika programmeringsspråk! Så varför ska man då välja Java som programmeringsspråk? Alla programmeringsspråk har för- och nackdelar och svaret på vilket programmeringsspråk du ska använda är helt enkelt, det beror på vad du ska programmera.

Det finns över 700 olika programmeringsspråk!

Wikipedia

Java som programmeringsspråk

Det finns en rad anledningar varför Java är ett populärt programmeringsspråk:

Java är plattformsoberoende

Java är så kallat plattformsoberoende vilket innebär att man kan köra java-applikationer på vilken plattform som helst. När man kör ett javaprogram kompilerar man programmet till så kallad bytekod. Denna bytekod kan man sedan köra i en virtuell maskin, som i Javas fall kallas JVM (Java Virtual Machine). Mer om hur detta fungerar lär vi oss i Kompilator och JDK – Detta behöver du för att börja programmera i Java.

Java är ett objekt-orienterat språk

Objekt-orienterad programmering innebär att man skapar objekt som samverkar med varandra. Ett vanligt problem inom programmering är att program snabbt blir stora, komplexa och komplicerade. Genom att bygga upp programmet i små “moduler” (det vi inom programmering kallar för objekt), kan dessa moduler samverka med varandra och på så sätt bygga upp stora program. Eftersom varje objekt är isolerad från varandra, är det enkelt att skapa små beståndsdelar där varje del sköter sin del av programmet, vinner man stor kontroll och översikt på programmet.

Stort bibliotek med färdiga verktyg

Det är väldigt tacksamt att programmera i språk där det finns många färdiga bibliotek. Istället för att programmera allt från start, kan man istället återanvända kod från fria bibliotek där all kod redan är skriven. Förutom att man sparar mycket tid, vinner man ofta mycket i säkerhet och robusthet eftersom dessa bibliotek är väl testade och utformade av proffs.

Stort community

Vad du än kodar för något kommer du alltid stöta på problem, ha någon fråga eller undra över någon syntax (hur man skriver en specifik kod på rätt sätt). Då underlättar det mycket att ha ett stort community där man kan hjälpa och få hjälp av andra. Programmerare hjälper helt enkelt varandra. Javas community är gigantiskt och det finns svar på mer eller mindre allt av de mest basala frågorna i Java.

Över 12 miljoner mjukvaruutvecklare som programmerar i Java!

Go Java

Populärt programmeringsspråk

Github listade 2018 de vanligaste programmeringsspråken på deras plattform och de vanligaste språken är exempelvis Java, C, C++, C#, Python, Ruby, Javascript och PHP, men som sagt, det finns många, många fler.

Java är ett av de vanligaste programmeringsspråken i världen!

Vissa språk som exempelvis PHP, Javascript och HTML används när man programmerar hemsidor (som denna till exempel), medans C++ passar bättre i mjukvaror. Denna serie fokuserar dock enbart på Java och det finns en rad olika anledningar till varför Java är en bra start att programmera i.

Sammanfattningsvis om programmering i Java:

  • Ett objektorienterat språk, vilket innebär att flera modeller kan samverka med varandra.
  • Det ett enkelt och överskådligt språk.
  • Plattformsoberoende vilket innebär att man kan köra Java på alla operativsystem som exempelvis Mac, Windows eller Linux.
  • Java är lätt att förstå och snabbt att komma igång med.

Java är även det vanligaste programmeringsspråket som man använder när man programmerar appar till Android. Så låt kreativiteten flöda och våga testa nya idéer så kommer du lära dig att programmera

Hur skriver man kod i Java?

För att programmera i Java är det rekommenderat att använda sig av en utvecklingsmiljö, ett så kallat IDE (Integrated development environment) som gör det enkelt att skriva kod. Du behöver även ett så kallat JDK (Java Development Kit) för att kunna köra program i Java. I avsnittet Kompilator och JDK – Detta behöver du för att börja programmera i Java går vi igenom i detalj hur man gör för att komma igång med programmeringen.

Vad kan man programmera i Java?

Egentligen kan man programmera vad som helst i Java. Exempelvis mobilapplikationer, spel, servrar, robotar eller maskiner. Din fantasi sätter gränserna! Kom ihåg, man lär sig bäst när man testar sig fram och vågar testa nya saker.

Det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan programmera!

Kan vem som helst programmera?

Självklart! Olika programmeringsspråk är såklart olika svåra att lära sig och det krävs mer än en eftermiddag för att lära sig behärska ett språk på djupet. Ha tålamod helt enkelt. Däremot kan man lära sig att programmera de mest basala programmen på bara ett par minuter. Du behöver absolut ingen avancerad utbildning i ryggen för att börja programmera, programmering lär man sig bäst genom att testa och försöka.

Vad behöver jag för operativsystem för att programmera i Java?

Java är plattformsoberoende. Du kan alltså använda vilket operativsystem som helst, exempelvis OSX, Windows eller Linux.

Hur jobbar man med programmering?

Allt eftersom digitaliseringen av samhället ökar, behöver fler och fler företag kunskap inom programmering. Idag är det exempelvis mycket vanligt att företag säljer en produkt, har en app eller en hemsida vilket alla kräver kunskap inom programmering. Det finns många olika typer av programmeringsjobb, exempelvis mjukvaruutvecklare, backend- och frontend-utvecklare, databasutvecklare eller systemutvecklare där varje typ av tjänst kräver sin specialistkunskap i det specifika ämnet. Eftersom programmeringsyrket är så brett är det vanligaste att man specialiserar sig inom ett visst område.

Hur lär man sig att programmera?

Lättare programmering lär man sig nu mera redan i grundskolan. Det finns även flera högskoleutbildningar där man på djupet lär sig programmering i syfte att ha programmering som en del av sitt framtida yrke. Nu finns det det dessutom väldigt många resurser online som man kan använda sig av för att lära sig programmering. CodeBean är en av dessa! Här på codebean.se går vi igenom allt du behöver kunna för att snabbt och enkelt komma igång och lära dig programmera. Genom att följa våra avsnitt kommer du snabbt förstå vad det innebär att programmera. Det är dessutom väldigt roligt!

Lär man sig programmering i skolan?

Ja, numera är programmering obligatoriskt i grundskolan!

Är programmering i Java gratis?

Självklart! Allt du behöver är en dator, sen är det bara att köra igång!

Är Java är bra språk att börja programmera i?

Java är ett av de vanligaste programmeringsspråken som man börjar med när man ska lära sig att programmera. Framförallt på många av de tekniska universiteten lär man ut Java som första språk. I grundskolan brukar man däremot börja med ett mer högnivåspråk, exempelvis Python.

Över 5 miljoner studenter lär sig Java i skolan.

Go Java

Programmering i Java: vanliga frågor och svar

Nedan kommer frågor och svar som vi brukar få om programmering i Java.

Frågor och svar
Kan jag använda min Mac när jag programmerar eller måste jag köpa en ny dator? Jag ska börja studera i höst och ska läsa några kurser i programmering och är orolig över att min dator inte kommer fungera.

Det går utmärkt att programmera på en Mac. Du kan programmera på vilken dator som passar dig bäst. Operativsystem som OSX, Windows eller Linux fungerar alla utmärkt till programmering.

Jag har hört att Python är enklare att lära sig. Borde jag börja med Python istället för programmering i Java?

Python är ett mer “högnivå-språk” än Java vilket innebär att det ligger på en högre “abstraktionsnivå”. Det innebär att det kan upplevas som lättare att komma igång med Python för att det är mindre att tänka på när man ska börja koda. Men, i Java kommer du lära dig mer på djupet om hur programmering fungerar. I Java har du mer kontroll att specificera exakt hur du vill att programmet ska fungera så på lång sikt kommer du troligtvis bli en bättre programmerare .

Vad behöver jag för att kunna programmera i Java?

För att komma igång med programmering i Java behöver du en kompilator, IDE, JDK och JVM. Vi går igenom i detalj om hur du laddar ner och kommer igång med Java i Kompilator och JDK – Detta behöver du för att börja programmera i Java.

Lämna feedback!

Avslutningsvis, hoppas du tyckte om detta introduktionsavsnitt om Java var intressant och att du är ett steg närmre att börja programmera i Java. Nedan finns stjärnor där du kan betygsätta denna artikel. Din feedback hjälper oss att förbättra innehållet på våra sidor. All feedback är välkommen!

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!

För att navigera dig till nästa artikel kan du trycka på framåtpilen nedan.