Jämförelse och logiska operatorer i Java


Jämförelse- och Logiska operatorer används i Java för att jämföra värdet mellan variabler och även mellan uttryck. När ett villkor evalueras så resulterar det alltid i ett värde av typen boolean, det vill säga sant eller falskt.

  • Man använder jämförelse- och logiska operatorer för att (som namnet antyder) jämföra värdet mellan variabler, men också mellan uttryck
  • En Boolesk variabel, det vill säga en variabel av typen boolean, kan enbart anta värdet true eller false.
  • Resultatet när två variabler jämförs är just en boolean vilket innebär att true returneras om uttrycket är sant och false om uttrycket är falskt

Notera att Jämförelse- och Logiska operatorer verkligen inte är något unikt för programmering i Java, utan är vida känt inom matematiken. Längre ned på den här sidan så visar vi ett par enklare övningsuppgifter som kan vara bra att repetera då vi fortsättningsvis kommer frekvent kommer använda oss av jämförelse- och logiska operatorer.

Jämförelse- och logiska operatorer i Java

Namn Syntax Beskrivning
Och-operatorn  a && b Sant om a och b är sanna.
Eller-operator a || b Sant om a eller b är sanna.
Inte-operatorn !a Sant om a är falskt
Inte lika med-operatorn a != b Sant om a är falskt och b är falskt
Större än a > b Sant om a är större än b
Mindre än a < b Sant om a är mindre än b
Mindre eller lika med a <= b Sant om a är mindre eller lika stort som b
Större eller lika med a >= b Sant om a är större eller lika stort som b

Övningsuppgift

Låt oss ta ett kortare övningsexempel så vi får testa på hur några jämförelse- och logiska operatorer fungerar.

Uppgiften är att fylla i tomrummen i rutorna med Sant eller Falskt beroende på uttrycket

Givet i uppgiften är att: a = 10 och att b = 20 

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!