Hello world – Ditt första program i Java!


Nyckelord: Hello World, JDK, IDE, IntelliJ

Hello world - Ditt första program i Java! Det är en tradition att en programmerares första program i Java skriver ut texten hello world!

Det är dags att skriva ditt första program i Java! Det är en gammal tradition att en programmerares första program i ett nytt språk skriver ut texten “Hello World!”. Denna artikel visar steg för steg hur man laddar ner IDE:t IntelliJ samt hur man gör för att skriva sitt första program.

Hur skriver jag mitt första program i Java?

Nu ska du äntligen få skriva ditt första program i Java med åtta enkla steg! Det enda programmet ska göra är att skriva ut texten “Hello World!”. Det är en gammal tradition att en programmerares första program skriver ut en text där det står “Hello World!”.

Det är en gammal tradition att en programmerares första program skriver ut en text där det står “Hello World!”.

Dessa steg och bilder utgår från att du använder IntelliJ som IDE, men du kan förstås göra motsvarande steg i ett annat IDE. Har du inte laddat ner något JDK eller IDE ännu så kan du enkelt komma igång på Kompilator, IDE, JDK och JVM i Java – Detta behöver du för att börja programmera i Java. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom denna artikel innan du fortsätter.

Innan vi börjar med att skriva faktiskt kod i Java, behöver du först ha:

Steg för steg – Såhär skapar du ditt första projekt i Java

Ungefärlig tid: 30 minuter.

Hur man kommer igång att programmera i Java

 1. Skapa ett nytt projekt

  Allra först, börja med att starta programmet IntelliJ och skapa ett nytt projekt. Har du inte laddat ner IntelliJ ännu kan du göra det på Oracles hemsida. Välj den version som stödjer det operativsystem du använder, exempelvis Mac OS X, Windows eller Linux.

  Tryck på Create New Project

  Öppna nytt projekt i IntelliJ IDEA

  Eller tryck på file > new > Project…

 2. Välj vilket Java Development Kit du vill använda

  Under SDK (Software Development Kit) väljer du det JDK som du laddade ner i föregående avsnitt. Välj exempelvis JDK 1.8 eller en nyare version.

  SDK -> New -> JDK

  JDK - Hello World

 3. Tryck på next
  Tryck sedan på next igen

  Hello World template

 4. Skapa en ny Java-fil

  Välj vad projektet ska heta. Tänk på följande:

  – Det går inte använda å, ä eller ö i programmering, utgå från att allt du skriver är på engelska!
  – Använd inte specialtecken så som %, &, ! i dina fil- och variabelnamn.
  – En java-fil har filändelsen .java, vilket anger att filen innehåller java-kod. Textfilen där du skriver java-kod, måste vara av ändelsen .java.
  – Filnamnet kan inte börja med en siffra, ha som praxis att använda engelska namn.
  – Döp programmet till exempelvis HelloWorld och bestäm var du ska spara projektet. IntelliJ lägger automatiskt på filändelsen .java.

  Tryck sedan finish.

  Projektnamn för Hello World

 5. Skapa en klass

  Börja med att högerklicka på mappen src (source), välj sedan new och till sist Java Class.

  Hello world - Ditt första program i Java!

 6. Välj namn på klassen

  Du har nu skapat en så kallad javaklass där vi kan skriva vår kod. Vi kommer gå igenom mer om hur klasser fungerar i senare kapitel men just nu nöjer vi oss med att bara skapa klassen.

  Välj vilket namn klassen ska ha och tänk på att samma regler som ovanstående punktlista gäller även här. Döp klassfilen exempelvis till HelloWorld och tryck sedan ok.

  Hello world - Ditt första program i Java!

 7. Börja koda!

  Äntligen, nu är det dags att skriva ditt första program i Java!

  Testa skriv följande kod i texteditorn:

  Skriv Hello World i Java
  Observera första raden:

  public class HelloWorld

  Efter public class måste man ange samma namn som klassfilen heter. I föregående steg skapade vi en klassfil med namnet HelloWorld, vilket innebär att du måste använda samma klassnamn även här. Eftersom vi döpte klassfilen till HelloWorld i vårt exempel betyder det att vi även anger HelloWorld här. Om du valde ett annat klassnamn så måste du även ange det i första raden.

 8. Testkör programmet

  Högerklicka sedan någonstans i texteditorn och tryck Run ‘HelloWorld.main()’

  Hello world – Ditt första program i Java!

 9. Grattis – Du är en programmerare!

  Grattis! Du har nu programmerat ditt första program, ett program som skriver ut “Hello World” i terminalen!

  Hello world – Ditt första program i Java! - Utskrift

Sammanfattning – Hur skapar man sitt första program i Java

För att skriva ett program i Java behöver du:

 • Se till att du har ett JDK installerat.
 • Ladda ner ditt favorit-IDE där du skriver din kod, exempelvis IntelliJ eller Eclipse.
 • Skriv din kod i textredigeraren.
 • Kör programmet, koden kompileras och exekveras! Du är nu en programmerare!

Än så länge kanske det är svårt att förstå vad koden faktiskt gör för något, men genom att gå igenom kapitel för kapitel här på CodeBean.se, så kommer du successivt lära dig hur allting fungerar och betyder.

Vanliga frågor och svar: Hello world – Ditt första program i Java!

Vad är ett IDE?

IDE står för Integrated Development Environment, det vill säga, en utvecklingsmiljö där vi kan skriva kod. Det finns många olika IDE att använda och vilket du väljer handlar om tycke och smak. Hur du skriver koden kommer inte skilja sig något. I avsnittet Kompilator och JDK – Detta behöver du för att börja programmera i Java förklarar vi mer om hur IDE fungerar.

Vilket IDEA kan kan programmera med?

Det finns många olika IDE, exempelvis IntelliJ, Eclipse, BlueJ eller NetBeans, men det finns många, många fler. Vilket du använder handlar mest om tycke och smak!

Hur laddar jag ner JDK?

För att programmera i Java behöver man ett JDK, Java Development Kit. Mer om JDK och hur du laddar ner det hittar du på: Kompilator och JDK – Detta behöver du för att börja programmera i Java.

Feedback: hjälp oss bli bättre!

Avslutningsvis, nu har du förhoppningsvis skapat ditt första program i Java som skriver ut texten “Hello World!”. Kommentera gärna denna artikel om det var något som inte fungerade, alternativt om du behöver annan hjälp att komma igång. Du får självklart också kommentera om det fungerade, vi vill mer än gärna höra vad du ska programmera för någonting! Kommentera därför denna artikel så att vi kan hjälpa varandra att komma igång att koda!

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!