Objektorienterad programmering

Något av det mest kraftfulla i Java är att det är objektorienterad programmering. Programmet kan byggas upp som flera modeller (objekt) som kan integrera med varandra.

Vid det här laget har du säkert redan förstått varför objektorienterad programmering är så kraftfullt.  Varje objekt (instans av klass) lagrar enbart information som är relevant för sitt eget användningsområde. Det gör att oönskad påverkan emellan två objekt är mycket liten. Du har i detta kapitel sett hur vi kan återanvända kod (arv) som medför möjligheten att göra mer generella klasser.

Fördelar med Objektorienterad programmering

Notera att här bara är några av de fördelarna som vi anser att objektorienterad programmering har, det finns självklart flera.

  • Återanvända kod: Med hjälp av Arv i Java kan vi återanvända kod från andra klasser. Många gånger vill man återanvända kod från klasser man redan har programmerat. Istället för att programmera liknande klasser flera gånger, kan man ärva kod från en annan klass.
  • Flexibilitet: Tack vare att olika objekt kan använda samma funktioner så kan objekt i olika klasser använda samma metoder.  Till exempel, vi skapar en metod för att mäta distans så kan den metoden användas för en bil, men också för en människa som promenerar.
  • Enklare felsökning: När vi arbetar med objektorienterad programmering så blir det i de flesta fallen enklare att hitta var felet har uppstått.  Objekt är fristående, och varje del av funktionalitet gör sin egen sak medan de lämnar de andra delarna ensamma. Till exempel, vi har ett problem med vårt objekt för en bil. Det är mest troligt att felet ligger i, eller kopplat till, klassen vi skapat för bilen.
  • Effektivare problemlösning: Tack vare att vi kan dela upp våra program i objekt och klasser så kan vi bryta ned problemet i mindre delar (objekt). Vi kan sedan lösa de mindre problemen, ett objekt i taget. Har vi ett stort komplext problem kan vi bryta ned det i mindre delar och lösa dem var för sig.

Kortare sammanfattning

Bilden illustrerar de delar av objektorienterad programmering som vi har tittat närmare på i detta kapitel.

Objektorienterad Programmering
Objektorienterad Programmering Klasser

En klass i Java, beskriver vilka egenskaper och attribut som ett objekt ska ha. Klassen fungerar som en mall som beskriver hur någonting är (attribut) och vad den gör (egenskaper). Genom att skapa flera klasser, kan man skapa små modeller över hela programmet som tillsammans skapar ett helt program. Det innebär att varje klass sköter “sin del” av programmet och är helt oberoende på vad andra klasser gör vilket skapar objektorienterad programmering.

Objektorienterad Programmering Objekt

Ett objekt är en instans av en klass som innehåller informationen som klassen anger att objektet måste ha. Det vill säga, attributen (tillstånden) samt egenskaperna (metoderna). Ofta skapar man flera objekt från samma klass. Objekten är då helt oberoende av varandra, fastän de kommer från samma klass!

Detta kallar man ofta för inkapsling vilket betyder att objektet är helt oberoende på andra objekt eller kod. Eftersom objektet enbart utför det som den är instruerad att göra. En programmerare behöver därför bara veta hur man kommunicerar med objektet, utan att veta hur objektet utför uppgiften.

Objektorienterad Programmering Arv

Man använder arv i Java för att återanvända kod från andra klasser. Många gånger vill man återanvända kod från klasser man redan har programmerat. Istället för att programmera liknande klasser flera gånger, kan man ärva kod från en annan klass. En klass som ärver kod kallas för subklass och dess förälder för superklass.

Objektorienterad Programmering Interface

Ett interface är ett sätt att förbestämma vilka metoder en klass ska ha. Detta är väldigt effektivt när man vill skapa många klasser med liknande egenskaper.

I större projekt kanske man sitter i olika projektgrupper som programmerar i samma program. Då är det viktigt att ha förbestämda krav så att alla programmerare utgår från samma bestämmelse.

Vidare, för mer information om objektorienterad programmering i Java finns hos Oracle hemsida

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!