Skapa ett eget spel i Java: Inledning


Nyckelord: GUI, användargränssnitt

Game Spel Java

Nu ska vi påbörja det möjligtvis roligaste kapitlet i vår serie om programmering i Java, nämligen att tillsammans programmera ett enkelt litet spel. Vi använder ett spel som ett roligt exempel på hur vi kan använda oss av objekt, klasser, metoder och helt enkelt allt annat vi har lärt oss för att programmera ett spel.

Kan man programmera spel i Java?

Ja det går att programmera spel i Java. Om det inte hade gått hade detta kapitlet varit ganska så onödigt att ha. Som vi har sett tidigare så är Java ett objektorienterad programmeringsspråk vilket lämpar sig väl för att programmera ett spel. Dessutom innehåller Java ett par inbyggda klasser som hjälper oss när vi ska programmera ett spel, till exempel för att skapa ett användargränssnitt, eller på engelska graphical user interface (GUI), och att använda tangentbordet för att styra spelaren i vårt spel.

Ett exempel på ett spel som skapades i Java är Angry Birds för Chrome till mobila enheter.

Skapa ett spel i Java

Det spel vi tänker programmera ser ut som det du ser nedan 

  • Uppdraget i spelet är att klara av att passera så många hål i väggen som möjligt.
  • Vi styr spelaren med hjälp av piltangenterna på tangentbordet.
  • Väggen rör sig snabbare och snabbare för att göra spelet svårare och svårare.
Spel i Java

Figur 1: Spel i Java som vi ska skapa i detta kapitel

Vårt spel kommer kräva flera klasser som samarbetar med varandra. Till exempel så behöver vi en klass för spelaren, en klass för den fallande väggen, en klass som sköter räknaren, en klass för själva spelet som styr all inputen som kommer från användaren, med mera.

Är det enkelt att programmera ett spel i Java?

Om det är enkelt eller ej att programmera ett spel i Java är svårt att svara på. Men förhoppningsvis ska du känna efter det här kapitlet att det inte var så svårt som du kanske trodde. Vidare, det ska dock nämnas att det möjligtvis är vanligare att man använder sig av C++ för att programmera spel. Vad det beror på är inte helt tydligt, men skulle till exempel kunna vara att C++ har fler frameworks för att skapa spel.

Enligt den här artikeln från Medium så är C++ och C# tätt följt av Java. En av fördelarna med spelprogrammering i Java som artikeln nämner är vad som kallas för multithreading och sockets som gör att man kan programmera spel som använder datorns CPU mer effektivt.

För vår del är det här inte relevant just nu, vi ska självklart använda oss av Java, men kan möjligtvis vara intressant att veta.

Men låt oss nu börja med det roliga och faktiskt börja bygga på spelet. Vi kommer börja med att se några grundläggande klasser och metoder som finns inbyggt i Java som vi kommer använda.

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!