Syntax och Regler i Java


Nyckelord: Syntax, Regler, kompileringsfel

Programmerare

I Java använder man en viss syntax för att din kod ska bli så ren och snygg som möjligt. Alla programmeringsspråk har sin syntax och genom att följa samma syntax, blir det lättare för andra programmerare att läsa och förstå din kod. I Java finns det även vissa regler som man måste följa för att koden ska köra utan felmeddelanden.

Syntax i Java

När man programmerar behöver man känna till vilken syntax och vilka regler som gäller för det programmeringsspråket man kodar i. Syntax och regler i Java är hur programmeraren ska skriva sin kod, ungefär som grammatik fungerar i svenska språket. Kompilatorn i säg, bryr sig inte om syntaxen men det är viktigt som programmerare att hålla sig till rätt syntax, annars blir det väldigt svårt för andra programmerare att förstå din kod. Om alla håller sig till samma syntax, blir det alltså lättare för alla att förstå vad det är som programmeras!

Syntaxen i java är internationell, så alla följer samma syntax!

Som programmerare är det viktigt att skriva på ett korrekt sätt för att få en strukturerad och tydlig kod. Speciellt i stora programmeringsprojekt, är det ofta flera olika programmerare som arbetar i samma projekt. Då är det viktigt att alla skriver på samma sätt, annars är det omöjligt att få någon översikt om vad det är som händer i koden. Alla programmeringsspråk har en egen syntax och den skiljer sig något emellan olika programmeringsspråk. Syntaxen i Java är internationell, så alla följer samma syntax!

Varför är det viktigt att hålla sig till en viss syntax i Java?

Det finns en rad anledningar till varför det är viktigt att lära sig syntaxen i Java:

  • Genom att skriva sin kod på ett förbestämt sätt, får vi tydlig och översiktlig kod.
  • Har alla samma syntax, minskar vi risken för misstag.
  • I Java finns en förutbestämd syntax som alla följer!
  • Man får inget kompileringsfel om man har fel syntax i Java, men risken för missförstånd ökar!
Checklista

Vanligaste syntaxen i Java – Exempel

Syntaxen lär man sig efterhand, allt eftersom man lär sig nya programmeringsfunktioner. Därför visar vi i varje avsnitt hur syntaxen fungerar.  Några exempel på olika syntaxer i Java är exempelvis:

Syntax för stor och liten bokstav

Java är skiftlägeskänsligt, vilket betyder att att det är skillnad om du skriver ett ord med stor eller liten bokstav. I Java är exempelvis Number och number två helt olika saker.

Syntax för metodnamn

I Java ska alla metoder börja med en liten bokstav. Har namnet flera ord i sig, skrivs varje nytt ord med en stor bokstav, exempelvis, myAnimalMethod(), countAllValues() eller count(). I Java skriver man inte med understreck mellan orden som man gör i vissa andra språk, exempelvis är count_all_values() felaktig syntax i Java. Man får inget fel av kompilatorn om man använder felaktig syntax, men dina vänner i ditt programmeringsteam blir väldigt ledsna på dig. Vi kommer se mer om metoder fungerar i kapitel 5.

Syntax för klassnamn

I Java börjar alla klassnamn med stor bokstav, t.ex. AnimalClass. Vi kommer se mer om klasser i kapitel 7.

Vill du läsa mer om syntax i Java så finns det mer att hitta exempelvis här: Wikipedia – Java syntax.

Regler i Java

Det finns vissa regler som programmeraren måste följa när han/hon programmerar. Om man bryter mot någon regel, kommer man få ett så kallat kompileringsfel. Det innebär att kompilatorn inte förstår hur den ska översätta koden, och då vet inte datorn vad den ska göra, vilket innebär att programmet kommer att krascha.

Syntax och regler i Java

Liksom med syntax, är regler något man lär sig efter hand, men det är ändå viktigt att från början tänka på hur man strukturerar och skriver sina program. Ett syntaxfel gör inte så att programmet krashar, bryter du däremot mot en regel, kommer kompilatorn inte godkänna koden.

Nedan följer några exempel på regler i Java:

Regel – Alla operationer avslutas med ett semikolon

I Java, avslutar man alla operationer, det vill säga varje kodrad, med ett semikolon. Exempelvis i kommandot i föregående avsnitt som skrev ut “Hello World“, avslutades med ett semikolon:

System.out.println("Hello, World");

Skulle man glömma bort att ha med semikolonet, skulle programmet krascha.

Regel – Specialtecken fungerar inte i Java

När man ger namn till variabler så kan man inte använda specialtecken som exempelvis å, ä och ö.  Kompilatorn förstår inte specialtecken och ger därför kompileringsfel om du använder dessa. Använd därför alltid engelska ord när du programmerar. Notera dock att I utskrifter fungerar det utmärkt med å, ä och ö.

System.out.println("Hej världen!"); //Fungerar utmärkt!

Tips – Kommentera din kod!

För att lättare förstå din kod, är det en bra idé att kommentera koden. Detta hjälper också om någon annan ska använda din kod, eller om du vid ett senare tillfälle har glömt bort vad koden gjorde för något. En kommentar gör du enkelt med två snedstreck //, vilket skapar en kommentar i koden. Dessa ignoreras av kompilatorn. Du kan även skriva en längre kommentar med snedstreck, stjärna: /* kommentar */.

// Kommentar på en rad 
/* En kommentar på 
* flera rader kan vara effektivt 
* när du behöver skriva en längre kommentar 
*/

Syntax och regler – Sammanfattning

När du programmerar bör du tänka på:

  • Syntax är vad du bör följa för att ha samma stil som andra som programmerar i Java.
  • Regler är vad du måste följa för att inte få kompileringsfel.
  • Programmet går att köra även om man bryter mot en syntax, däremot kan man inte köra ett program som bryter mot en regel.

Syntax och regler: vanliga frågor och svar

Varför behöver jag bry mig om syntaxen i Java? Programmet fungerar ju ändå.

För att din kod ska bli läsbar, tydlig och översiktlig är det viktigt att alla håller sig till samma syntax. Om du jobbar med programmering, kommer det vara ett krav att du håller dig till industristandard.

Hur gör man en kommentar i Java?

Man skapar en kommentar i Java med två snedstreck //, alternativt snedstreck stjärna /* */.

Varför måste jag använda semikolon i Java?

I Java använder man semikolonet för att markera att en operation och därmed kodraden är klar.

Betygsätt denna artikel

Var denna artikeln till hjälp? Betygsätt gärna denna artikel så vi kan utveckla och förbättra sidan!

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!