Uppgifter – Datatyper och variabler

Nu vet du hur datatyper fungerar i Java! Vi har lärt oss vilka de vanligaste datatyperna i Java är. Framförallt har vi gått igenom heltal (int), textsträngar (string), flyttal (double) samt logiska värden (booleans). Vi har gått igenom hur man skapar variabler, samt hur man tilldelar värden av an viss datatyp till dessa. Slutligen har vi lärt oss hur man kan använda matematiska operationer i Java, samt hur man kan illustrera sina beräkningar med den inbyggda funktionen Scanner. 

Har du koll på allt? Testa dina kunskaper genom att göra ett par uppgifter! 

Logga in eller bli medlem!

Tips! Om du är inloggad när du gör uppgifterna kan vi spara dina framsteg. På så sätt kan du enklare gå tillbaka och repetera uppgifter som du tycker är extra svåra!


Till nästa kapitel

Bakåt    |    Framåt