Inledning: Array i Java


I Java är en array, en samling av element, där varje element är numrerad och av samma datatyp. Elementen kan plockas ut och användas med hjälp av index. 

Array i Java

Array, även kallat fält, gör det enkelt och smidigt att lagra grundläggande datatyper och objekt. Vi kommer att se hur vi kan använda oss av endimensionella (en rad) Array men även då vi har så kallade flerdimensionell (likt en matris) array. Kapitel 6 kommer även att behandla ArrayList. Vi kommer då att se hur vi använder oss av ArrayList samt vilka skillnader det är mot en Array.

Sidor

Vad är en Array i Java ?

Som vi har sett tidigare så kan en variabel ses som ett objekt/låda som innehåller en datatyp och som även kan ha ett värde. Bilden nedan illustrerar en variabel som har namnet value och värdet 23.

På liknande sätt kan vi nu tänka en Array som en låda som inuti sig har flera lådor. Bilden nedan illustrerar hur man skulle kunna tänka sig att fält ser ut för att enklare bilda sig en uppfattning vad det är. I bilden så är det en Array som har namnet field och som sedan innehåller ett antal olika värden.

  • Vi kan komma åt varje låda med hjälp av dess index, det vill säga vilket position elementet (värdet) har i Array.
  • På detta sätt kan vi använda oss av värdet, läsa av det och även redigera det.

Varför använda en Array i Java?

När vi utvecklar våra program så kommer vi ofta hantera stora samlingar av värden/objekt av samma typ. Då är en array väldigt användbar för att kunna strukturera och gruppera ihop dessa värden. Detta kapitel går igenom hur vi kan skapa och använda oss av arrayer för att skapa effektiva program med många värden.

Vi har tidigare sett hur vi kan spara värden i variabler, exempelvis:

int tal = 10;

Variabeln tal av typen int (heltal), tilldelas värdet 10.

Men tänk om vi har hundra värden som vi vill spara samtidigt? Tusen värden? En miljon värden? För att kunna hantera en väldigt stor mängd av data samtidigt, använder vi oss av arrayer (även kallat fält, eller i andra programspråk; listor). Det möjliggör att vi kan spara flera värden i en och samma variabel

I Java är en array, en samling av element, där varje element är numrerad och av samma datatyp.

Hur fungerar en Array i Java ?

Vi ska börja att titta på endimensionella arrayer, där vi kan tänka oss en array (fält) som en samling eller ett block av värden. Exempelvis kan vi skapa ett fält av heltal (int):

int[] arr = {22, 8, 97, 3};

Det vill säga, istället för att skapa separata variabler till varje värde, kan vi istället skapa en array som håller i alla värden samtidigt.

Nu när vi har fått uppfattning av vad en array eller ett fält i Java är. Vi ska nu gå vidare och se hur vi faktiskt deklarerar och använder fälten. Sedan ska vi även se på ett par användningsområden och exempel. Vi kommer även se på några enkla fel som är lätta att råka göra om man inte är uppmärksam.

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!