Egenskaper Array i Java


lagra data i en array

Det finns flera egenskaper hos en array i Java som gör att de blir väldigt lätta att arbeta med.

Vi ska nu gå igenom ett par egenskaper hos arrayer. Exempelvis är några klassiska problem att söka igenom en array eller att summera alla värden i en array.

Summera värden i en Array i Java

Som vi såg när gick igenom Enhanced for Loop så kan vi enkelt summera elementen i en array. Vi behöver skapa en variabel för att kunna spara ned alla värden och sedan löpa igenom array:n och summera dem.

int total = 0; 
int[] field = {20 , 33, 40, 55}; 

for (int element : field){
  total = total + element; 
}

// Skriva ut total 
System.out.println("Summan av talen i fältet = " + total);

Söka i en array i Java

Säg att vi vill söka igenom en array, t.ex. så letar vi efter positionen för ett visst element för att sedan kunna byta ut det. Vi kommer använda oss av en while-loop, där vi ställer upp villkoret att positionen ska vara innanför arrayen (en självklarhet) samt att värdet inte ska vara funnet, när någon av de villkoren inte uppfylls så avbryts while-loopen.

För att se ifall elementet på den positionen i array överensstämmer med det eftersökta värdet så kommer vi använda en if-sats som ifall värdet hittas ändrar boolean variabeln till sant och loopen kommer sluta. Skulle värdet inte överensstämma så kommer positionsvariablen att öka med ett för att kolla nästa position i fältet.

int [] field = {5, 6, 33, 54, 77, 87, 32, 78, 98};   // Array vi ska söka igenom

int searched = 78; // Det eftersökta värdet 
int pos = 0;    // För att kunna spara ned positionen (index) 
boolean found = false; 

while (pos < field.length && !found) {
  if (field[pos] == searched){
    found = true;  // Vi har hittat värdet 
  }
  else{ 
    pos++;  // Öka positionsvariabeln 
  }
}

// Om vi sedan vill skriva ut positionen 
if (found == true){ 
 System.out.println("Värdet hittades på index: " + pos); 
}

// Eller om vi inte hittade värdet 
else{
 System.out.println("Värdet kunde ej hittas i den genomsökta array);
}<br><br>

Vanliga fel

Möjligtvis det vanligaste misstaget när man använder en array är försöka komma åt ett element som inte existerar. Om vi tar ett enkelt exempel så kommer det vara enklare att sedan när vi går in på vanliga algoritmer för array att förstå varför det är ett av de vanligare (och enklare) misstaget att råka göra.

Vi skapar ett fält och tänker sedan spara ned ett värde i fältet.

int [] field = new int [10]; 
int[10] = 5;

Detta ger en error för field har 10 element, med index räckvidd från 0 till 9.

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!