Variabler i Java: en av grundstenarna i programmering


Nyckelord: Variabler, integer, double, boolean, string

Variabler i Java

På den här sidan så kommer vi gå igenom hur vi kan deklarera (skapa) olika variabler (engelska: variables) i Java. Variabler används för att spara data, eller med andra ord, information som vi sedan kan använda i våra program. Variabler är en av fundamenten inom programmering och något du kommer använda dig av otaliga gånger du då programmerar.

Vad är variabler i Java?

I program lagrar man data i variabler där varje variabel motsvaras av en minnesplats i datorn. En variabel är en storhet som man själv inför, ger ett namn och som man sedan kan tilldela värden. Med andra ord, man skapar den själv. Eftersom variabler går att använda om och om igen så blir de väldigt användbara när man vill spara undan information, till exempel svaret på en matematisk beräkning. Det är alltså variabler som bygger upp grunden i programmering.

En variabel:

 • Är en minnesplats i datorn där man lagrar data, exempelvis ett värde på en beräkning.
 • Har ett namn och en datatyp.
 • Kan användas senare i programmet för andra tillämpningar.

Eftersom variabler går att använda om och om igen så blir de väldigt användbara och utgör grunden i programmering.

Hur fungerar en variabel i Java?

Variabler kan användas för att lagra till exempel poängen i ett spel, antalet bilar på en parkeringsplats eller kostnaden för en vara i en butik. De fungerar på liknande sätt som algebra, där en bokstav i din ekvation eller uträkning, oftast x eller y, kan stå för ett nummer. För att lättare visualisera vad en variabel är kan du tänka dig variabeln som en låda som vi ger ett namn. I denna låda kan vi sedan spara olika värden som vi kommer använda oss av.

Variabler Java Datatyper
Figur 1: Illustration över en variabel i Java som en låda

Skapa variabler i Java

Vi ska nu se hur vi kan deklarera ett par olika variabler med olika datatyper där vi också tilldelar variablerna ett initialt värde. Kommer du inte ihåg vad en datatyp är så kan du läsa mer om det i Datatyper i Java. Notera skillnaderna i deklarationerna mellan de olika datatyperna. Syntaxen för att deklarera en variabel av en viss datatyp i Java ser ut som följande:

 1. Datatyp: först specificera den datatyp man vill lagra. Till exempel int, double eller boolean.
 2. Namn: sedan ger man variabeln ett namn. Namnet på variabeln bestämmer du själv
 3. Värde: använd operatorn för lika med, =, för att tilldela variabeln ett värde.
 4. Semikolon: Avslutningsvis, glöm inte att avsluta med ett semikolon ; .

Det ska dock nämnas att man behöver inte tilldela variabeln något värde (punkt 3 ovan) utan det går att lämna det tomt och variabeln tilldelas då ett standardvärde. För heltal och decimaltal är det standardvärdet 0, för boolean är standardvärdet false, och för textsträngar är standardvärdet null. Däremot, att förlita sig på sådana standardvärden kan i vissa fall anses som dålig programmeringsstil.

Java är ett statiskt typ av programmeringsspråk, vilket innebär att alla variabler först måste deklareras genom att ange variabelns datatyp och namn, innan de kan användas

Oracle

Syntax: Deklarera en Variabel i Java

Om vi använder oss av de fyra punkterna vi såg ovan och skriver in det i kodeditorn så får vi

datatyp namn = värde; 

Exempel: Variabler i Java

Låt oss ta ett par exempel på hur man skapar olika variabler av ett par olika datatyper. Vi börjar med ett heltal, ett decimaltal och ett logiskt värde.

Exempel: heltal, decimaltal och logiskt värde

int varOne = 10; 

double varTwo = 15.0; 

boolean varLogical = false;

I detta exemplet har vi skapat tre olika variabler:

 • En int (heltal) som heter varOne, som blir tilldelat värdet 10 (som är ett heltal).
 • En double (decimaltal) som heter varTwo, som blir tilldelat värdet 15.0. Notera att vi måste skriva 15.0 för att deklarera ett flyttal av typen double, det vill säga 15 räcker inte utan vi måste ange 15.0.
 • En boolean (logisk variabel) som heter varLogical och blir tilldelat värdet false.

Om vi illustrerar det med de tidigare nämnda lådorna så kan vi rita upp det som

Variabler Java Exempel Int Double Boolean
Figur 2: exempel på variabler i Java

Exempel: tecken och texter

Att deklarera variabler av tecken och texter har samma grundprincip men notera apostroferna (‘)  för tecken (chars), och citationstecken ( ” ) för textsträngar (strings) , som vi behöver använda runt om värdet av variabeln för att deklarera den. Vanligtvis så är din IDE, exempelvis IntelliJ är hjälpsamt med att ge tecken och texter, till exempel, en grön färg om de är deklarerade korrekt.

char varCharacter = 'e'; 

String varWord = "Hello";
Variabler Java Exempel char string
Figur 3: exempel på variabler i Java

Exempel: Ändra värdet på en variabel i Java

Att ändra värdet på en variabel är väldigt enkelt. Låt oss ta ett kort exempel som visar hur vi först skapar en variabel av datatypen int som vi först ger värdet 10, som vi sedan ändrar till 2567.

// Skapar en variabel med värdet 10 
int numEx = 10; 

// Ändrar numEx till 2567 
numEx = 2567; 

Om vi skriver ut numEx

System.out.println(numEx);

Så får vi svaret

2567

Exempel: Kopiera värdet av en variabel

Låt oss ta ett exempel som visar hur vi kan kopiera värdet av en variabel till en annan variabel. Med andra ord, vi tilldelar en variabel samma värde som den andra variabeln har. Vi börjar med att skapa två variabler.

double varOne = 15.0; 

double varTwo = 398.78; 

På liknande sätt som vi såg i exemplet innan så kan vi ändra värdet på en variabel genom att sätta det lika med det nya värdet vi vill tilldela variabeln. Säg att vi vill att varOne ska vara lika med varTwo, då skriver vi helt enkelt

varOne = varTwo;

Låt oss sedan kontrollera så att det stämmer

System.out.println("varOne värde: " + varOne);
System.out.println("varTwo värde: " + varTwo);

Ger resultatet

varOne värde: 398.78
varTwo värde: 398.78

Skulle vi istället vilja att varOne ska vara lika med det startvärde vi först gav varOne plus det värde som varTwo har så skriver vi enkelt.

// Ger varOne det startvärde det först hade
varOne = 15.0; 

varOne = varOne + varTwo;

System.out.println("varOne värde: " + varOne);

Vilket då ger svaret

varOne värde: 413.78

Till en början när du, till exempel, kopierar eller adderar olika variabler med varandra så tycker vi att du ska vara lite extra uppmärksam på vilken variabel som ska vara till vänster om likamedtecknet och vilka datatyper som används.

Sammanfattning av variabler i Java

En variabel motsvaras av en minnesplats i datorn där vi kan spara ned olika typer av information. Java är ett statiskt typ av programmeringsspråk, vilket innebär att alla variabler först måste deklareras genom att ange variabelns datatyp och namn, innan de kan börja användas. Det går att ändra värdet på en variabel och kopiera värdet från en variabel till en annan.

Sammanfattningsvis,

 • En variabel är en minnesplats i datorn där man lagrar information, exempelvis värdet på en beräkning.
 • Variabeln har ett namn och en datatyp.
 • Variabler kan användas senare i programmet för andra tillämpningar.

Exempel på hur man skapar och skriver ut variabler i Java

Skapa en ny fil med namn Variables.java.

public class Variables {
  public static void main(String[] args) {
    // Skapa nya variabler
    int varOne = 10;
    double varTwo = 15.0;
    boolean varLogical = false;

    // Skriv ut variablerna
    System.out.println("varOne: " + varOne);
    System.out.println("varTwo: " + varTwo);
    System.out.println("varLogical: " + varLogical);
  }
}

varOne: 10
varTwo: 15.0
varLogical: false

Vanliga frågor och svar: Variabler i Java

Hur skapar man en variabel i Java?

För att skapa en variabel i Java behöver man först bestämma vilken typ av data variabeln ska innehålla (exempelvis heltal, flyttal eller textsträng). En variabel behöver även ha ett namn, samt ett värde tilldelat.

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!