Exempel: Array i Java


Vi ska nu se ett par olika exempel för Array i Java och hur vi kan använda den endimensionella Array. För fler exempel testa gärna våra övningsuppgifter 1 och övningsuppgifter 2 för Array.

Exempel 1: Skriv ut udda talen i en Array i Java

Givet arrayen field som finns nedan, skriv ett programsegment som skriver ut antalet element som är udda tal.

int [] field = {2, 20, 3, 13, 15, 3, 9, 10, 1, 5, 8};

Lösning exempel 1: Array i Java

Vi börjar med att skapa en räknare som vi kan uppdatera för varje udda tal som vi hittar

int counter = 0;
 • Vi kommer sedan använda oss av en for-loop för att gå igenom Arrayen.
 • Inne i for-loopen använder vi en if-sats med villkoret att ifall talet är ej jämnt delbart med 2, det vill säga ett ojämnt tal, så kommer vi öka räknaren count med ett.
for(int i = 0; i < field.length; i++){

  // Om element ej är jämnt delbart med 2 (dvs ojämnt), öka Count med 1. 
  if(field[i] % 2 != 0){
    count++;
  }
}

Vill vi sedan skriva ut talet för att kolla att det blev korrekt skriver vi bara

System.out.println(count);

Avslutningsvis, om vi skulle vilja illustrera det här exemplet med en figur kan vi tänka oss det som följande. Notera hur counter (räknaren) ökar med +1 för varje udda tal.

Exempel 2: Skriv ut omvänd ordning för en Array i Java

Givet array names i koden nedan, som innehåller namn. Skriv ut det med omvänd ordning i en tabell som börjar på 1.

Det vill säga:

 1.  Hampus
 2.  Rebecca
 3. Elin
  osv ..
String[] names = {"Erik", "Stina", "Tom", 
"Gustav", "Amanda", "Elin", "Rebecca", "Hampus"};

Lösning exempel 2: Array i Java

Även här kommer vi använda oss av en for-loop för att gå igenom array

for (int i =0; i < names.length; i++){
  System.out.println(i+1 + ". " + names[names.length - 1 - i]);
}
 • i + 1, är för att i = 0 och vi vill börja på 1. (vi sätter i = 0 för att börja på index 0)
 • names[names.lenght – 1 – i] gör så att vi börjar på sista elementet i fältet och då i ökar så går vi mot början.

Exempel 3: Använda index för en Array i Java

Givet den tomma arrayen field nedan, skriv ett program som gör så att de element med jämna index (0, 2, 4 … ) tilldelas deras respektive indexvärde samt att de element med ojämna index får värdet ett. Med andra ord:

Index 0: 0
Index 1: 1
Index 2: 2
Index 3: 1
Index 4: 4
Index 5: 1
osv..

int [] field = new int[25];

Skriv sedan ut ditt svar enligt ovan för att kontrollera så det blev rätt

Lösning exempel 3: Array i Java  

// Gå igenom array 
for (int i = 0; i < field.length; i++){

  // Kolla ifall index är jämnt
  if(i % 2 == 0){
     field[i] = i;
    }

  // Om inte jämnt ge det värdet 1    
  else{
     field[i] = 1;
    }

  // Skriva ut index med respektive värde
  System.out.println("Index " + i + ": " + field[i]);
}

Det var det sista exemplet vi kommer visa här, men som sagt, för fler exempel testa gärna våra övningsuppgifter 1 och övningsuppgifter 2 för Array. För ytterligare mer exempel och mer information om Array i Java se Oracle hemsida 

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!