System.out.print – Hur skriver man ut text i Java?


Nyckelord: System.out.print, Hello World

När man programmerar vill man ofta skriva ut ett resultat, en uppmaning eller ett felmeddelande. I Java finns en förprogrammerad metod, “System.out.print()” som skriver ut text i terminalfönstret. 

Hur skriver man ut text i Java?

När man programmerar vill man ofta skriva ut en text. Det kan till exempel vara svaret på en uträkning, en uppmaning eller ett felmeddelande. Java har massor med inbyggda funktioner för att underlätta när man kodar och att göra utskrifter är en av dessa. Detta avsnitt går igenom hur man skriver ut text på två sätt:

 • System.out.print() som skriver ut text i terminalfönstret.
 • System.out.println() som skriver ut text på en ny rad i terminalfönstret.

För att skriva ut en textsträng i terminalfönstret använder man den förprogrammerade metoden System.out.print.

Vi kommer även gå igenom vad man behöver tänka på när man skriver ut text i Java.

System.out.print – Utskrifter i Java

För att skriva ut en textsträng i terminalfönstret använder man den förprogrammerade metoden System.out.print(). Vill vi till exempel skriva ut texten Hello World! skriver vi helt enkelt:

System.out.print("Hello World!");

Full programkod:

public class HelloWorld { 
  public static void main(String[] args) { 
    // Skriv din kod här 
    System.out.print("Hello World!"); 
  } 
}

Vilket ger utskriften:

Hello World!

Eller motsvarande för godtycklig text, exempelvis:

System.out.print("Hello CodeBean!"); 
Hello CodeBean!

Enkelt, eller hur?

Kom ihåg!

Observera stor bokstav på System och semikolonet vid slutet av kommandot. Om du inte skriver metoden på exakt rätt sätt (exempelvis struntar i stor och liten bokstav), kommer du inte kunna köra koden. Kompilatorn kommer hitta felet och skriva ut ett felmeddelande. Notera även att man använder citationstecken (” “) för att markera vad man vill skriva ut.

System.out.println – Utskrifter på en ny rad

Om du även vill att texten ska skrivas ut på en ny rad, kan du använda System.out.println, så skrivs texten ut på en ny rad. Observera skillnaden:

System.out.print("Hello World!"); 
System.out.print("Hello World!");

vilket ger utskriften:

Hello World!Hello World!

eller att använda:

System.out.println("Hello World!");
System.out.println("Hello World!");

vilket ger utskriften:

Hello World!
Hello World!

Det vill säga, metoden System.out.print skriver ut texten på samma rad, medans metoden System.out.println skriver ut texten på en ny rad.

Hur skriver man ut flera textsträngar i samma utskrift i Java?

Det är även möjligt att skriva ut flera textsträngar samtidigt. Det gör vi genom att lägga till ett plustecken (+) mellan de två textsträngarna vi vill skriva ut, exempelvis:

System.out.println("Dagens datum är: " + "2023-01-13");

Vilket ger utskriften:

Dagens datum är: 2023-01-13

Det vill säga, vi skriver ut två textsträngar. Den första texten är “Dagens datum är” och den andra textsträngen är “2023-01-13“. Som du ser är plustecknet inte med i utskriften. Det är även möjligt att fortsätta skriva ut ännu fler textsträngar genom att fortsätta med ytterligare plustecken efter varje textsträng. Exempelvis:

System.out.println("Dagens datum är: " + "2023-01-13" + " vilket är en underbar dag att koda på.");
Dagens datum är: 2023-01-13 vilket är en underbar dag att koda på.

Utskrifter med matematiska operationer i Java

Vidare är det möjligt att skriva ut matematiska operationer direkt i terminalen i Java. På motsvarande sätt som med text, skriver vi ut den matematiska operationen i metoden. Det är viktigt att man inte glömmer bort när man ska använda citationstecken på det man vill skriva ut. Observera skillnaden mellan dessa två operationer:

System.out.println("1 + 1"); 
System.out.println(1 + 1);

Vilket ger utskriften:

1 + 1
2

I det andra fallet har vi inga citationstecken. Det innebär att Java kommer tolka 1 + 1 som en matematisk operation istället för en textsträng. Då kommer svaret på operationen skrivas ut, det vill säga 2. I första fallet tolkar Java allting som en textsträng, eftersom vi har omslutit texten med citationstecken.

Var därför noggrann med när du använder citationstecken. Några till exempel där man kan bli lurad av citationstecken:

System.out.println("2" + "1"); 
System.out.println(3 + 3);
System.out.println(5 + "3+5" + 2);

Vilket ger utskriften:

21
6
53+52

Hur formaterar man textsträngar i Java?

Ofta vill man justera eller formatera en textsträng för att få en utskrift på ett önskat sätt. För att göra detta anger man så kallade formatspecificerare (engelska: format specifiers) för att ange hur man vill att utskriften ska se ut. För att formatera en text använder man följande syntax:

String.format("specificerare", tal);

Vanligaste formateringen är när man vill avrunda ett tal före man skriver ut siffran, vilket man formateraren “%f“.

Skriva ut ett tal med viss noggrannhet

Anta att vi har talet pi med tio decimaler noggrannhet: 3.1415926536. Istället för att skriva ut hela talet, kan vi istället avrunda talet före utskriften. Observera följande kod:

    System.out.println(String.format("%.1f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.2f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.3f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.4f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.5f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.6f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.7f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.8f", 3.1415926536));
    System.out.println(String.format("%.9f", 3.1415926536));

I detta fall anger vi formateraren “%.nf” där n är antal decimaler vi vill ha i utskriften. Ovanstående kod ger alltså utskriften:

3,1
3,14
3,142
3,1416
3,14159
3,141593
3,1415927
3,14159265
3,141592654

Sammanfattning – Hur skriver man ut text i Java?

De två vanligaste sätten att skriva ut text i Java är med metoderna System.out.print (som skriver ut text på samma rad) och System.out.println (som skriver ut texten på en ny rad). Allting man anger innanför parentesen skrivs ut. Sammanfattningsvis om utskrifter i Java:

 • Metoden System.out.print() skriver ut text på samma rad i terminalfönstret.
 • Metoden System.out.println() skriver ut text på en ny rad i terminalfönstret.
 • Man skriver ut flera textsträngar samtidigt genom att sätta ut ett plustecken (+) mellan textsträngarna.
 • Det man vill skriva ut ska anges inom citationstecken (” “).
 • Det går att utföra matematiska operationer direkt i utskriften.

Vanliga frågor och svar: Hur skriver man ut text i Java?

Hur skriver man ut text i Java?

Använd metoden System.out.print() för att skriva ut text i terminalfönstret i Java, samt System.out.println() för att skriva ut text på en ny rad.

Hur skriver man ut flera textsträngar samtidigt i Java?

Använd plustecken (+) för att skriva ut flera textsträngar i samma utskrift.

Varför använder man semikolon (;) i Java?

I Java använder man semikolonet för att markera slutet på varje kodrad eller uttryck (engelska: statement). I Java är praxis att använda en rad per uttryck för att skriva läsbar kod.

Feedback

Avslutningsvis, betygsätt denna artikel för att hjälpa till att förbättra innehållet. Stort tack för ditt bidrag!

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!