Konstanter i Java


Konstanter i Java

Konstanter i Java använder man för att tilldela en variabel ett konstant värde som inte kan förändras. Detta gör koden tydligare och lättare att förstå.

Vad är en konstant i Java?

I Java, är en konstant en variabel som inte kan byta värde. Detta är väldigt användbart när man vill vara säker på att en variabel inte byter värde av misstag.

En konstant i Java:

 • Är en variabel som inte kan byta värde.
 • Användbar när man vill vara säkert på att en variabel inte byter värde.
 • Praxis är att namnge en konstant med enbart stora bokstäver.

Det är ofta en god ide att deklarera olika värden som konstanter. Det kommer medföra att vi med säkerhet vet att de värden vi vill ska vara konstanta inte förändras. Vi kan också använda konstanterna för att förenkla vår kod och göra den lättare att förstå, vilket vi kommer se nedan.

Hur fungerar konstanter i Java?

Vidare, på föregående sida så tänkte vi oss Variabler i Java som en låda, med ett namn, där vi sedan kan spara olika värden. På liknande sätt kan vi tänka oss konstanter i Java, fast att vi nu inte kan öppna lådan och byta ut värdena. Det går att tänka det som att nu har vi satt ett lock på lådan och sätter sedan dit ett hänglås så att det inte går att öppna och byta ut det värdet.

Observera, det går självklart att använda värdet inne i lådan, men inte byta det mot ett annat.

En konstant kan inte ändra värde när man tilldelat det till en variabel.

Varför använda konstanter i Programmering?

Nedan är några fördelar med att använda konstanter i programmering, det finns självfallet fler.

 • Enklare förstå koden: Genom att vi kan tilldela tydliga namn till våra konstanter blir det lättare att förstå vad varje komponent i våra program gör. Till exempel om vi har en konstant som är antalet timmar per år (365 * 24 = 8 760). Istället för att använda siffran 8760 så skapar vi en konstant som heter hoursPerYear och det blir lätt för en annan person att förstå vad vi gör i våra program med det värdet.
 • Spara tid: Det sparar dels tid när vi skriver våra program. Vi kan skapa en konstant och sedan använda den på flera olika ställen i våra program. Men framförallt ifall vi vill göra ändringar så behöver vi göra det en gång och inte för varje ställe där den används. Det går också att tänka sig att ju fler ändringar vi behöver göra, desto större risk att vi glömmer någon. Vidare, det sparar också tid och underlättar vid eventuell felsökning och underhåll av våra program.
 • Undviker potentiella fel: Konstanter ger en viss nivå av garanti för att din kod inte kan ändra det underliggande värdet. Till exempel, om vi har skrivit ett program för en butik som ska ge rabatt till kunder beroende på om de är medlem i deras kundklubb eller ej. Om vi använder en konstant så minskar vi risken för att den rabatt vi har inställt kommer att ändras och att det uppstår “buggar” i systemet som ger kunderna för mycket (eller för lite) rabatt. Vidare, det här är framförallt viktigt i större projekt med flera komponenter skrivna av flera olika programmerare.

Vet du fler fördelar med att använda konstanter som vi borde ha med? Vi mottar gärna feedback! Kommentera gärna i forumet eller via kontaktformuläret så vi kan uppdatera och utveckla sidan.

Skapa en konstant i Java

 • Deklarationen för konstanter har stora likheter med deklarationen för variabler, men skillnaden är att man deklarerar konstanter med det reserverade ordet final.
 • Praxis för konstanter är att namnge dem med endast stora bokstäver.
 • Kommer du inte ihåg vad en datatyp är så kan du läsa mer om det i Datatyper i Java

Konstanter deklareras med det reserverade ordet final. Praxis för konstanter är att namnge dem med endast stora bokstäver.

Syntax: Skapa konstant i Java

final datatyp NAMN = värde; 

Exempel: Konstanter i Java

I exemplet nedan ska vi

 • Beräkna hur mycket pengar som är kvar varje månad efter att räkningarna är betalda.
 • Vi antar att hyran, internet och elkostnaderna är konstanta varje månad.
 • Skriva ut resultatet till användaren.
public class Konstanter { 
  public static void main(String[] args) { 
    
    // Skapar tre konstanter, en int för hyran och en för internet samt en double för hemförsäkringen 
    final int RENT = 4500; 
    final int INTERNET = 100; 
    final double HOME_INSURANCE = 79.50; 

    // Ange din lön 
    int salary = 20000; 

    // Räknar ut hur mycket pengar kvar efter räkningar betalda 
    double moneyAfterBills = salary - (RENT + INTERNET + HOME_INSURANCE); 

    //Skriv ut hur mycket pengar som finns kvar 
    System.out.println("Pengar kvar efter att räkningarna är betalda: " + moneyAfterBills); 
  } 
}

Vilket i detta fall ger utskriften:

Pengar kvar efter att räkningarna är betalda: 15320.5

Eftersom vi använder oss av konstanter så blir det mycket lättare att se vad som händer i beräkningen moneyAfterBills. Nu var det här ett enkelt exempel men vid större problem så underlättar tydliga konstanter mycket dels för din egen skull men även för en annan programmera att förstå vad programmet gör i olika beräkningar.

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!