Kompilator, IDE, JDK och JVM i Java – Detta behöver du för att börja programmera i Java

För att programmera i Java behöver man en utvecklingsmiljö. Först behöver man ett JDK (Java Development Kit) som innehåller nödvändiga verktyg, så som en kompilator och en virtuell maskin (JVM). Detta avsnitt går igenom grundläggande begrepp så som kompilator, IDE, JDK och JVM i Java som vi behöver för att komma igång med programmeringen. 

Vad behöver man för att börja programmera i Java?

För att kunna programmera i Java, behöver man först sätta upp en programmeringsmiljö som vi kan koda i. Detta avsnitt går igenom hur du sätter upp denna miljö genom fyra grundläggande begrepp som man behöver känna till när man programmerar i Java.

För att börja programmera i Java behöver man följande:

 • JDK (Java Development Kit)
 • IDE (Integrated Development Environment)
 • Kompilator
 • JVM (Java Virtual Machine)

En stor fördel med Java är att det inte är beroende på vilket operativsystem man programmerar i. Det går alltså precis lika bra att programmera på en Mac (OS X) som på en Windows eller Linux. En ännu större fördel är, det är gratis! Vem som helst med en dator kan alltså börja programmera genom att ladda ner ett par program på sin dator. Men först reder vi ut begreppen!

Vad är ett Java Development Kit (JDK)?

För att kunna programmera i Java behöver man först ladda ner ett JDK (Java Development Kit). Det är själva utvecklingsmiljön som gör det möjligt för dig att utveckla applikationer och program byggda i Java. JDK:t innehåller bland annat klassbibliotek som underlättar programmeringen, men innehåller även en kompilator som översätter din kod till maskinkod (mer om kompilatorn senare). Vidare, innehåller JDK:t även en JVM (Java Virtual Machine) som exekverar (kör) ditt program (mer om JVM nedan).

JDK (Java Development Kit) är själva utvecklingsmiljön som gör det möjligt för dig att utveckla applikationer och program byggda i Java.

Hur laddar jag ner ett JDK?

Java Development Kit (JDK) finns gratis att ladda ner på Oracles hemsida. Det är viktigt att du laddar ner den version som kompatibel med ditt operativsystem. De versioner som finns är givna under rubriken Product/File Description. Ladda ner JDK:t och följ installationsstegen för ditt operativsystem.

Sammanfattning: Vad är ett JDK?

Ett JDK, Java Development Kit är:

 • Nödvändigt för att programmera i Java.
 • Innehåller klassbibliotek och verktyg som möjliggör utveckling av applikationer och program i Java.
 • Har en innbyggd en kompilator, det vill säga, ett program som översätter programkod till bytekod.
 • Innehåller ett JVM (Java Virtual Machine) som exekverar (kör) ditt program.

Vad är en kompilator?

När man programmerar i Java behöver man också en kompilator. Kompilatorn kommer förinstallerat med JDK:t. Kompilatorn översätter din programmeringskod till datorns interna språk (maskinkod). En dator förstår bara ettor och nollor så det kompilatorn gör är att först kontrollera så att din kod inte innehåller några syntaxfel och är rätt skriven. Efter det översätter kompilatorn din Java-kod till så kallade bytefiler (klassfiler). Dessa klassfiler kan vi sedan köra i en virtuell maskin (JVM). Detta underlättar kodningen enormt för dig, eftersom du inte behöver bry dig om hur datorn ska tolka din kod. Det möjliggör kodning på en mer högnivå, det vill säga vi kan skriva kod som är mer läsbar för människor, sedan sköter kompilatorn översättningen till datorn.

En kompilator är ett program som översätter programkod till datorns interna språk. Detta gör programmeringen mycket lättare, eftersom programmeraren kan skriva sin kod mer fritt, utan att tänka på att datorn ska förstå vad han/hon menar.

En kompilator:

 • Kontrollerar att det inte finns några fel i din kod (syntaxfel).
 • Översätter programmeringskod till maskinkod, bytefiler (klassfiler).
 • Är en del av Java Development Kit.
 • Möjliggör programmering i högnivå.

Vad är ett IDE (Integrated Development Environment)?

När vi programmerar, behöver vi ett program att skriva koden i. Detta program kallas ofta för ett IDE (Integrated Development Environment), det är alltså en integrerad utvecklingsmiljö som hjälper oss vid programmeringen. Idag finns smarta IDE som ger oss förslag och hittar syntaxfel åt oss direkt när vi kodar. Självklart finns det flera olika IDE som du kan använda dig av, allt handlar om smak och tycke. De två vi rekommenderar är IntelliJ eller Eclipse. Här på codebean.se har vi valt att använda oss av IntelliJ men båda programvarorna är allmänt lika varandra. När vi i framtida artiklar visar exempel, kommer vi dock utgå från IntelliJ. Den version som vi använder oss av är community versionen av IntelliJ som finns att ladda ner på Jetbrains hemsida.

Ett IDE (Integrated Development Environment):

 • En utvecklingsmiljö.
 • Innehåller en textredigerare där vi kan skriva vår kod.
 • Hittar syntaxfel och ger förslag när vi programmerar.
 • Genom IDE:t kan du köra dina program.
IntelliJ är en kompilator som vi kan använda för att programmera i Java
Logga: IntelliJ

Vad är en JVM (Java Virtual Machine)?

JVM (Java Virtual Machine) är en virtuell maskin som kan exekvera (köra) bytefiler. När kompilatorn har skapat bytekod (klassfiler) av din Java-kod, kan dessa läsas av en JVM. Det är det som gör Java så kraftfullt, eftersom Java-applikationer kan köras på vilket operativsystem som helst, så länge som operativsystemet har en JVM.

JVM (Java Virtual Machine) är:

 • En virtuell maskin.
 • Kan exekvera (köra) bytefiler.
 • Kan köras på vilket operativsystem som helst.

Kompilator, IDE, JDK och JVM i Java – Sammanfattning

Vi har nu fått en överblick av vad vi behöver för att programmera i Java. När du har skrivit din Java-kod i ett IDE, översätts den till maskinkod (I Java kallat för bytefiler eller klassfiler). Dessa klassfiler kan avläsas av en virtuell maskin som översätter bytefilerna så att varje enskilt operativsystem kan köra din Java-applikation.

Flöde för att köra program skrivna i Java. När du har skrivit din Java-kod i ett IDE, översätts den till maskinkod (I Java kallat för bytefiler eller klassfiler). Dessa klassfiler kan avläsas av en virtuell maskin som översätter bytefilerna så att varje enskilt operativsystem kan köra din Java-applikation.

På nästa sida kommer vi gå igenom hur du kommer igång med IntelliJ och hur du skapar ditt första program.

Vanliga frågor och svar: Kompilator, IDE, JDK och JVM i Java

Vad behöver jag för att börja programmera i Java?

För att kunna börja programmera i Java behöver du ett JDK (Java Development Kit) som innehåller en kompilator och JVM som översätter och kör koden. För att underlätta när du skriver din kod använder man även en IDE (en utvecklingsmiljö).

Är det gratis att koda i Java?

Ja det är det! Du kan ladda ner JDK:t gratis på Oracles hemsida.

Vad är IntelliJ och Eclipse?

IntelliJ och Eclipse är två olika IDE det vill säga utvecklingsmiljöer som man kan använda för att skriva kod i Java. Notera att det finns massor av olika IDE och vilket du väljer handlar om tycke och smak.

Vad är en bytefil?

En bytefil, även kallad bytekod eller klassfiler är den kod som kompilatorn skapar när den tolkar din javakod. Datorn förstår bara ettor och nollor och för att förstå din javakod, behöver datorn översätta koden till något som datorn kan förstå. Detta kallar vi för bytefiler.

Vad är en JVM i Java?

JVM (Java Virtual Machine) är en virtuell maskin som kan exekvera (köra) bytefiler.

Feedback

Vad tyckte du om denna artikel? Lämna gärna din feedback genom att betygsätta denna artikel genom att ge oss antal stjärnor (1-5). Tack för att du hjälper oss att förbättra innehållet på codebean.se!

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!