Integritetspolicy för codebean.se

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Vi på codebean.se värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av information som samlas in från besökare på vår webbplats och hur den används och skyddas. Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av information enligt denna policy.

 1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du frivilligt lämnar dem till oss genom formulär eller när du interagerar med våra tjänster på annat sätt. Personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till, namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som kan användas för att identifiera dig som individ. Vi samlar inte in känsliga personuppgifter såsom ras, religion, sexuell läggning eller politiska åsikter.

 1. Användning av personuppgifter

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och för att kunna erbjuda de tjänster du begär. Vi kan använda personuppgifterna för att:

 • Skicka information och svara på dina förfrågningar och frågor
 • Tillhandahålla relevant information och anpassat innehåll
 • Förbättra och anpassa vår webbplats baserat på feedback och intressen
 • Skicka marknadsföringsmeddelanden och nyhetsbrev (om du har samtyckt till detta)
 • Analysera användardata för att förbättra vår webbplats och tjänster
 • Uppfylla lagliga och regulatoriska krav

 1. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, otillåten åtkomst, användning, ändring eller spridning. Vi använder säkerhetstekniker och kryptering vid överföring av känslig information mellan din webbläsare och vår webbplats.

 1. Rättigheter för din data
 • Rätten att bli raderad: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för eller om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Rätten att begränsa behandlingen: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du ifrågasätter korrektheten av uppgifterna eller om behandlingen är olaglig, men du motsätter dig radering.
 • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din specifika situation. Vi kommer då att sluta behandla uppgifterna om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Rätten till dataportabilitet: Om du har tillhandahållit personuppgifter till oss med ditt samtycke eller för att ingå ett avtal kan du begära att få dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
 • Rätten att återkalla samtycke: Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges i avsnittet “Kontakta oss” nedan.

 1. Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla in och analysera anonymiserad data om hur besökare interagerar med vår webbplats. Detta hjälper oss att förstå och förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse. Google Analytics använder cookies för att samla in information såsom webbläsartyp, operativsystem, hänvisnings-URL:ar och IP-adresser. Den insamlade informationen är anonym och kan inte användas för att identifiera dig personligen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies och insamling av data enligt Google Analytics.

 1. GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen)

Vi följer principerna i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) när vi behandlar dina personuppgifter. GDPR syftar till att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter när det gäller behandling av personuppgifter och säkerställa att sådan behandling sker på ett öppet, rättvist och lagligt sätt.

Vi strävar efter att säkerställa att alla dina rättigheter enligt GDPR respekteras, inklusive rätten till information, rätten till tillgång, rätten till rättelse, rätten att bli raderad, rätten att begränsa behandlingen, rätten att invända och rätten till dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt informationen i avsnittet “Kontakta oss” nedan.

Vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter, att behandla dem konfidentiellt och att inte överföra dem till tredje parter utan ditt samtycke, utom när det krävs enligt lag eller enligt denna integritetspolicy.

 1. Annonser från tredjepartsleverantörer och valmöjlighet för anpassade annonser

Vi tillåter tredjepartsleverantörer, inklusive Google, att använda cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på vår webbplats eller andra webbplatser. Dessa annonser kan vara anpassade utifrån användarnas intressen och preferenser.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att tredjepartsleverantörer använder cookies för att visa anpassade annonser. Om du inte önskar se anpassade annonser kan du välja att avaktivera dem. Du kan göra detta genom att besöka Annonsinställningar på din webbläsare eller genom att använda verktyget för valmöjlighet för anpassade annonser som tillhandahålls av Network Advertising Initiative på www.aboutads.info.

Vi påpekar att även om du väljer att avaktivera anpassade annonser kan du fortfarande se annonser på vår webbplats, men dessa annonser kommer inte att vara baserade på dina tidigare besök och intressen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

info@codebean.se