Loopar i Java: Upprepa kod flera gånger


Nyckelord: loopar, iterationssatser, villkorsloopar, räkneloopar, while-loopen, for-loopen, do-loopen

While For Do Loop Java

Det här kapitlet kommer gå igenom loopar (engelska: loops) i Java som är ett sätt att upprepa en operation ett godtyckligt antal gånger. Vi kommer se att det finns olika sorters loopar som man kan använda och vi ska självklart gå igenom hur de används och när det är bäst lämpat att använda sig av de olika sorters loopar.

Loopar i Java

Vid programmering är det vanligt att man vill upprepa delar av sin kod flera gånger. För att göra detta använder vi loopar, även kallat iterationssatser. Loopar är väldigt användbart inom programmering när man vill återanvända en viss kodsekvens flera gånger i följd. I det här kapitlet kommer vi se hur de tre iterationssatserna, while-loopen, for-loopen, och do-loopen fungerar. Vi ska bland annat gå igenom vilken loop som är fördelaktig att använda beroende på om man vill utföra en operation ett specifikt antal gånger, eller om man vill upprepa en operation till dess att ett villkor är uppfyllt. 

Detta kapitel innehåller följande artiklar där vi först ska lära oss vad det innebär med de olika looparna och en rad exempel för dem, för att sedan avsluta kapitlet med ett par övningsuppgifter så du får träna på att lösa ett par uppgifter själv.

Sidor

Vad är en loop?

När man vill upprepa en operation eller kodsekvens flera gånger i följd så använder man sig av en loop. Loopen används som ett kommando som itererar en del av programmet flera gånger. På engelska används ofta benämningen control flow statement för att generellt benämna loopar inom Java-programmering. Vanligtvis pratar man om två olika sorters loopar, nämligen villkorsloopen eller räkneloopen.

Då vi vill upprepa en operation eller sekvens flera gånger så använder vi av oss en loop.

Vad är en villkorsloop i Java?

Villkorsloopen använder vi när vi vill upprepa en kodsekvens, om och om igen, tills dess att ett villkor är uppfyllt. Det betyder att kodblocket utförs så länge ett villkor är uppfyllt och loopen kommer efter varje genomförande av kodblocket att gå tillbaka och utvärdera ifall villkoret är uppfyllt. De villkorsloopar som vi ska titta närmare på i det här kapitlet är while-loopen och do-loopen.

Exempel på villkorsloopar

Det finns otaliga användingsområden för villkorsloopar i Java programmering, men om vi ska ta några så du får en uppfattning av hur det kan användas. Till exempel, du har programmerat ett program som ska köras så länge användaren inte ger kommandot för avsluta. Då blir dit villkor att så länge inte input från användaren inte är “avsluta” så kommer loopen att köras. Ett till exempel på användningsområden skulle kunna vara att du vill gå igenom en lista eller samling av data tills du hittar ett visst sökord. Om du har en stor mängd data och letar efter en, eller flera, element så kan du använda en villkorsloop tills du hittar rätt element. Ditt villkor blir då att så länge du inte hittat det du letar efter så ska loopen kolla på nästa plats i datalistan.

Vad är en räkneloop i Java?

Räkneloopen upprepar en kodsekvens ett förbestämt antal gånger. En räkneloop använder vi alltså när vi vill upprepa en operation ett specifikt antal gånger. Ofta vill man köra ett kodblock flera gånger i rad. Den räkneloop som vi ska gå igenom i det här kapitlet är for-loopen.

Exempel på räkneloopar

Räkneloopar används när antalet iterationer är fixerat. Vanligtvis använder vi räkneloopar för att gå igenom listor eller ett förbestämt antal iterationer. Det kan till exempel vara en lista över deltagare och baserat på information så ska ett kommando utföras. Det kanske är en lärare som har en lista över sina elever som löpande uppdaterar sina betygsunderlag baserat på ett antal olika tester. Istället för att läraren manuellt ska gå igenom listan så kan räkneloopen göra det och sedan samla in och modifiera informationen. Rent allmänt när det gäller räkneloopar så går det att iterera från början till slutet, eller tvärtom. Det går också att modifiera loopen så att du tar varannat steg, eller kanske var tredje steg. Som du inser går det att justera räkneloopen till att en rad olika utföranden.

Hur fungerar loopar i Java?

Loopar är en av de mest grundläggande och användbara delar i all programmering. En loop upprepar en kodsekvens tills dess att ett specificerat tillstånd har uppnåtts. Loopen kollar om ett villkor är uppfyllt, och upprepar loopen så länge villkoret är uppfyllt. Samma process återupprepas om och om igen tills villkoret inte längre är uppfyllt och programmet forsätter sedan.

Vi kan illustrera en loop med hjälp av flödesschemat nedan som visar på ett enkelt sätt hur loopar fungerar.

Loopar While For Do Loop Java
Figur 1: Illustration över en loop i Java

Låt oss titta vad det är som händer i flödesschemat i figur 1.

  1. Programsekvensen börjar vid Start och kontrollerar sedan ifall loopens villkor är uppfyllt.
  2. Ifall villkoret är uppfyllt, true så utför programmet operationen, är villkoret inte uppfyllt false så går programmet vidare.
  3. Loopen upprepar sedan processen och går tillbaka och kollar ifall villkoret är uppfyllt.

Evighetsloopar i Java

Notera att vi kan få så kallade “evighetsloopar”, det vill säga loopar som inte går vidare i programmet (termineras/avslutas). Villkoret i loopen blir helt enkelt aldrig uppfyllt och eftersom villkoret måste bli uppfyllt för att loopen ska avslutas så fortsätter loopen för evigt. En evighetsloop kan bero på flera anledningar, men skulle till exempel kunna vara att man glömmer att uppdatera variablerna som är i loopen. Notera att din kompilator kommer avsluta loopen, men det kommer också leda till att ditt program kraschar/avslutas och du får ett felmeddelande

Sammanfattning: Loopar i Java

Loopar i Java använder man när man vill upprepa en operation eller kodsekvens flera gånger i följd. Loopen använder vi som ett kommando som itererar en del av programmet flera gånger. Vanligtvis pratar man om två olika sorters loopar, villkorsloopen och räkneloopen. De tre looparna i Java är: While-loopen, For-loopen och Do-loopen.

Vanliga frågor: Loopar i Java

Vad menas med villkorsloop och räkneloop?

En villkorsloopen använder man när man vill upprepa en kodsekvens, om och om igen, tills dess att loppens villkor är uppfyllt. Räkneloopen upprepar en kodsekvens ett förbestämt antal gånger. En räkneloop används alltså när man vill upprepa en operation ett specifikt antal gånger.

Vilka är de vanligaste looparna i Java?

De tre vanligaste looparna i Java är: While-loopen, For-loopen och Do-loopen.

Vad är en evighetsloop och hur undivker man dom?

En evighetsloop är en loop som inte går vidare i programmet och därmed fastnar inne i loopen utan att kunna ta sig vidare. En evighetsloop kan bero på flera anledningar, men vanligtvis att man glömmer att initiera och/eller uppdatera variablerna som är inuti loopen och som möjliggör att loopen kan avslutas.

Feedback CodeBean

Hjälp oss göra Codebean bättre

Lämna gärna feedback med hjälp av stjärnorna nedan och hjälp oss att fortsätta göra sidan bättre.

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!